Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 69(1), tờ bản đồ số 08 tại địa chỉ Tổ 8, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Diện tích 71,5 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 54 m2, chung 17,5 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 1.912.410.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm mười hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 26/9/2017 đến ngày 13/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Xem tài sản: Ngày 09/10/2017 và ngày 10/10/2017 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ Tổ 8, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 13/10/2017 (trong giờ hành chính).

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 10h00’(Thứ hai) ngày 16/10/2017 tại Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Tầng 1, Tòa nhà 25T2, Lô NO5, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt - Tầng 1, Tòa nhà 25T2, Lô NO5, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2004577.