Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê tại xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Diện tích thửa đất: 32.800,5 m2, thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số 18, loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD), tiếp giáp đường 907 và sông Cổ Chiên, thời hạn sử dụng đất: 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá khởi điểm: 5.137.618.100 đồng (Năm tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười tám ngàn, một trăm đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 08/5/2018, tọa lạc tại xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 08/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 513.700.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 08/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 08/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/5/20180).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2018, tại Hội Trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3834721.