Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn; Ấp An Phước, xã Trung An; Ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, được phân thành 07 lô nền. Diện tích đất: từ 42,3 m2 đến 658,7 m2, loại đất ở nông thôn + Đất ở Đô thị, thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm: Từ 189.888.000 đồng/01 lô nền đến 667.790.100 đồng/01 lô nền.

Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 05/01/2018 đến ngày 07/02/2018, tọa lạc tại: Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn; Ấp An Phước, xã Trung An; Ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm (trong giờ làm việc).

- Tiền bán hồ sơ: Từ 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền.

- Khoản tiền đặt trước: Từ 18.900.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 66.700.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền.

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 06/02/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đề nghị theo mẫu do Phòng Tài chính- Kế hoạch phát hành (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 07 giờ 30 phút ngày 09/02/2018, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm (Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm. Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3870224.