Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐS đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đương Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất thuộc khu đất ký hiệu DO – 02 khu trung tâm cụm xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; Tổng diện tích: 5.279,9 m2 (Năm nghìn hai trăm bảy mươi chín phẩy chín mét vuông); mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài, được UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phê duyệt bán đấu giá (có hồ sơ pháp lý kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 9.195.161.470 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn bốn trăm bảy mươi đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau só với lần trả giá trước liền kề.

Cụ thể từng lô như sau: 

STT

Ký hiệulô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(Làm tròn)
(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/bước)

Ghi chú

1

1

405,0

653,022,000

130,620,000

500,000

10,000,000

2

2

374,0

626,898,800

125,380,000

500,000

10,000,000

3

3

346,7

603,258,000

120,660,000

500,000

10,000,000

4

4

353,7

639,029,790

127,810,000

500,000

10,000,000

5

5

334,2

626,090,280

125,220,000

500,000

10,000,000

6

6

321,7

622,264,310

124,460,000

500,000

10,000,000

7

7

311,0

618,703,400

123,750,000

500,000

10,000,000

8

8

300,7

613,037,090

122,610,000

500,000

10,000,000

9

9

294,1

611,522,130

122,310,000

500,000

10,000,000

10

10

368,3

940,969,670

188,200,000

500,000

10,000,000

Hai mặt tiền

11

11

300,0

435,600,000

87,120,000

200,000

7,000,000

12

12

300,0

428,400,000

85,680,000

200,000

7,000,000

13

13

300,0

421,200,000

84,240,000

200,000

7,000,000

14

14

300,0

412,200,000

82,440,000

200,000

7,000,000

15

15

300,0

405,000,000

81,000,000

200,000

7,000,000

16

16

370,5

537,966,000

107,600,000

500,000

7,000,000

Hai mặt tiền

Tổng cộng

5.279,9

9,195,161,470

1,839,100,000

6,500,000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 03/07/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/07/2018.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 530 420 100 2430 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, hoặc

+ Số: 0231000611011 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Dak Lak).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 19/07/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2018.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại Bon RCập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/07/2018 tại Hội trường UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613 584 989 hoặc 0907 37 29 37 (gặp Phương) để được hướng dẫn chi tiết.