Đấu giá quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Nhượng bán quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý, tái canh năm 2020:

Tên Nông trường/ địa điểm khai thác

Diện tích(ha)

Thời gian khai thác

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Lô 11A - Nông trường Thanh An

31,94 ha

04/2018 đến 31/01/2020

1.545.896.000

309.000.000

 Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%). Mọi chi phí liên quan đến việc xem, giao nhận vườn cây, phí thuế khác,...(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần. Tại Nông trường ghi tại mục 1.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ trực tiếp từ ngày 10/04 đến 16 giờ 00, ngày 17/4/2018 tại số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM. Điện thoai: 028.62612072 và Phòng KHĐT – Công ty TNHH Cao su Dầu Tiếng. ĐT: 02743 561587.

4.  Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hệ tại địa điểm trên hoặc vào website: www.daugiabtn.com để biết thêm thông tin.

5. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 16 giờ 00, ngày 17/4/2018.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng. Phương thức đấu giá lên.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 30’, ngày 19/4/2018  tại Công ty Cao su Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

9. Tên tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam, số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM.

10. Tên Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.