Đấu giá máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty đấu giá Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải quan TP.HCM ủy quyền như sau: