Đấu giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Mỹ phẩm, văn phòng phẩm; Lô 02: Phụ tùng xe; Lô 03: Quần áo; Lô 04: Hàng hóa các loại, bàn giao theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm: Lô 01: 15.883.200 đồng; Lô 02: 46.331.100 đồng; Lô 03: 33.840.000 đồng; Lô 04: 25.999.200 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 17/4/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/4/2018 đến ngày 17/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01: 50.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02, 03, 04: 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô.

- Tiền đặt trước: tương đương 20% so với giá khởi điểm của từng lô hàng hóa.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày 03/4/2018 đến ngày 17/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ theo mẫu do Trung tâm phát hành (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm từ ngày 17/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2018, trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.