Đấu giá gỗ xẻ hộp các loại tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà.

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.

Địa chỉ: Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

3.1. Tài sản đấu giá: 13,393 m3 gỗ xẻ hộp các loại, 7 máy cưa xăng và 1 ô tô phế liệu.

3.1.1 Lô gỗ:

STT

Tên gỗ

Loại gỗ

Nhóm gỗ

Chất lượng

(%)

Khối lượng

(m3)

1

Pơ mu

Gỗ xẻ hộp

IIA

95

1,758

2

Kiền kiền

Gỗ xẻ hộp

2

95

1,108

3

Thông nàng

Gỗ xẻ hộp

4

95

1,382

4

Hồng tùng

Gỗ xẻ hộp

4

95

0,199

5

Sến

Gỗ xẻ hộp

4

95

2,492

6

Chò xót

Gỗxẻ hộp

5

95

0,110

7

Trâm tía

Gỗ xẻ hộp

5

95

1,784

8

Lim vàng

Gỗ xẻ hộp

5

95

0,152

9

Gội

Gỗ xẻ hộp

5

95

1,126

10

Dái ngựa

Gỗ xẻ hộp

5

95

1,679

11

Sấu

Gỗ xẻ hộp

6

95

0,921

12

Trám hồng

Gỗ xẻ hộp

6

95

0,682

Tổng cộng

13,393

3.1.2. Máy cưa xăng cầm tay: Số lượng: 7 chiếc, bán theo dạng phế liệu.

3.1.3. Ô tô phế liệu: 1 chiếc. Biển số 49X-4796, đã hết niên hạn sử dụng năm 2016, trọng lượng bản thân của xe: 1.880kg, bán theo dạng phế liệu.

3.2. Giá khởi điểm: 101.859.700 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ một triệu, tám trăm năm mươi chín ngàn, bảy trăm đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 10/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 12/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản, từ ngày 04/4/2018 đến ngày 12/4/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có). 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút Ngày 17/4/2018 tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh./.