Đấu giá gỗ các loại tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau: