Đấu giá CTXD và máy móc thiết bị của Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Trường Thịnh

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: