(BĐT) - Ngày 12/10, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đợt 116 và 117 với tổng giá trị TPCP phát hành là 5.500 tỷ đồng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, giá trị TPCP phát hành đợt 117 năm 2016 là 4.500 tỷ đồng. Kỳ hạn TPCP là 30 năm. Hình thức đấu thầu TPCP là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Tiền gốc TPCP được thanh toán 1 lần khi đến hạn; tiền lãi TPCP được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 13/10 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

Giá trị TPCP phát hành đợt 116 là 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn TPCP là 7 năm với lãi suất danh nghĩa là 6,2%/năm. Hình thức đấu thầu TPCP là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng TPCP đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng TPCP gọi thầu.

Trong phiên đấu thầu trước đó (ngày 5/10), Kho bạc Nhà nước đã đấu thầu thành công 8.200 tỷ đồng, trong đó, kỳ hạn 30 năm là 5.200 tỷ đồng; còn các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm, khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 1.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.