[Infographic] Xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2021

(BĐT) -  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2021 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD; trong đó, khu vực trong nước nhập siêu 4,14 tỷ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,43 tỷ USD.

Chuyên đề