(BĐT) - Theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa mới được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050, cả nước sẽ có: 9 hành lang vận tải thủy; 55 tuyến vận tải chính trên 140 sông, kênh với tổng chiều dài 7.300 km; 54 cụm cảng hàng hóa, công suất khoảng 361 triệu tấn/năm; 39 cụm cảng hành khách, công suất khoảng 53,4 triệu lượt hành khách/năm.
Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021 - 2030 cần khoảng 157.000 tỉ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021 - 2030 cần khoảng 157.000 tỉ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhu cầu về vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 157.000 tỉ đồng. Trong đó, ưu tiên đầu tư các dự án cải tạo nâng cấp luồng tuyến, nâng tĩnh không các cầu trên các tuyến vận tải chính yếu bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ; ưu tiên khu vực Đồng bằng sông Hồng, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư các cảng thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ GTVT cho biết, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa sẽ được triển khai theo tinh thần “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.