(BĐT) - Tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII) vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Hội đồng đã thông qua Dự thảo Quy hoạch với số phiếu cao.
Việc cập nhật cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP26 trong Dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã mở cơ hội cho điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi phát triển. Ảnh: Văn Thịnh

Việc cập nhật cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP26 trong Dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã mở cơ hội cho điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi phát triển. Ảnh: Văn Thịnh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định, hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 5/2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, Quy hoạch Điện VIII được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị. Quy hoạch Điện VIII cũng bám sát Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; gắn liền với các cam kết liên quan đến chuyển dịch năng lượng tại Hội nghị COP26.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, việc cập nhật cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP26 trong Dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã mở cơ hội cho điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi phát triển.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ lần 1 ngày 26/3/2021. Sau khi phân tích, đánh giá kỹ lưỡng đã cho thấy một số vấn đề còn bất cập về quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện, cân đối vùng miền chưa hợp lý dẫn đến yêu cầu về đầu tư lưới điện truyền tải liên vùng là rất lớn...

Sau đó, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch Điện VIII nhằm khắc phục các bất cập còn tồn tại cũng như bám sát các cam kết của Việt Nam nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.