(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, từ nay đến cuối tháng 12, UBND thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu xây dựng Trường THPT Sơn Tây.

Trong số 4 gói thầu này, có 2 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (Gói thầu số 12: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số 13 và 14; Gói thầu số 15: Giám sát lắp đặt thiết bị các gói thầu số 13 và 14), 2 gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh (Gói thầu số 13: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị trường học và Gói thầu số 14: Mua sắm, lắp đặt thiết bị trạm biến áp).

Dự án Xây dựng Trường THPT Sơn Tây có tổng mức đầu tư 206 tỷ đồng. UBND thị xã Sơn Tây được giao làm bên mời thầu dự án này.