Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.
Hà Nội điều chỉnh thời gian tuyển sinh đầu cấp từ mầm non đến THCS ảnh 1