Hà Nội đề xuất loạt trường hợp không được phân lô, tách thửa

Tại Dự thảo Quy định "Điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội”, quy định nhiều trường hợp không được phép tách thửa.
Hà Nội đề xuất loạt trường hợp không được phân lô, tách thửa ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư