(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 (tuyến Dốc Lưu - chợ Quán), huyện Lý Nhân (giai đoạn 2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 2 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán giai đoạn II (quý I/2020); Gói thầu số 4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (quý III/2020); Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình (quý III/2020); Gói thầu số 7 Tư vấn kiểm toán (quý IV/2020); Gói thầu số 8 Nén tĩnh cọc bê tông cốt thép (quý IV/2020).