• Hà Nam: Đầu tư hơn 196 tỷ đồng nâng cấp đường ĐH.04

    03/01/2020 08:17

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 (tuyến Dốc Lưu - chợ Quán), huyện Lý Nhân (giai đoạn 2).

chuyên đề

Kết nối đầu tư