Gói thầu: Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và lắp đặt thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và lắp đặt thiết bị

Bên mời thầu: Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

HSMT thiếu các bản vẽ hệ thống điện; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống điện nhẹ; hệ thống chống sét…

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Theo văn bản kiến nghị của Nhà thầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đăng tải không đầy đủ. Cụ thể, thiếu toàn bộ bản vẽ hệ thống điện; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống điện nhẹ; hệ thống chống sét… Theo danh mục bản vẽ kiến trúc đính kèm HSMT, phần kiến trúc khối nhà chính thiếu 68/99 bản vẽ, gồm: bản vẽ mặt bằng trần KT 301 đến KT 308; bản vẽ chi tiết thang KT401 đến KT404; bản vẽ chi tiết vệ sinh KT451 đến KT455; bản vẽ hội trường KT491 đến KT496; bản vẽ phòng lưu trú công vụ KT501 đến KT505; bản vẽ chi tiết sảnh đón KT601 đến KT602. Bên cạnh đó là thiếu bản vẽ kiến trúc tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ, tiếp đón và phòng chờ của công dân, nhà máy bơm; thiếu bản vẽ kết cấu nhà đặt máy bơm phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng…

Căn cứ văn bản trả lời ngày 11/5/2023 của Bên mời thầu, Nhà thầu cho biết, việc cung cấp dữ liệu “nhỏ giọt” của Bên mời thầu thì không nhà thầu nào có thể rà soát và kịp hoàn thiện HSDT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia về đấu thầu, đối với các gói thầu xây lắp, thiết kế bản vẽ là tài liệu cơ sở, tài liệu quan trọng phải đính kèm để nhà thầu có cơ sở lập HSDT. Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã nâng cấp để các bên mời thầu có thể tải những tài liệu bản vẽ có dung lượng lớn, nhanh chóng và kịp thời. Do đó, các bên mời thầu cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không để thiếu những tài liệu này nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu dự thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 11/5/2023, Bên mời thầu đăng tải nội dung trả lời bao gồm các hạng mục: M&E cấp thoát nước; nhà bảo vệ, nhà tiếp dân và phòng máy bơm; kết cấu công trình và hạng mục kiến trúc - kết cấu công trình.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu đã cập nhật hồ sơ thiết kế, các bản vẽ bị thiếu như phản ánh của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 12/5/2023, Gói thầu được gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 10 ngày, từ ngày 15/5 đến ngày 25/5/2023.

Ngày 7/8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Thành Quân - Công ty TNHH MTV Cơ điện và PCCC HTG.

Chuyên đề