Gói thầu: Gói thầu số 03 Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hiển

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ngọc Hiển

Bên mời thầu: Công ty TNHH SAVING 105

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 2.2a Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT quy định 5 vị trí nhân sự chủ chốt bao gồm: Cán bộ quản lý chung; Cán bộ kỹ thuật quản lý thu gom vận chuyển; Cán bộ kỹ thuật quản lý vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải; Cán bộ quản lý, thanh quyết toán, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh lao động. Các vị trí này đều phải có trình độ chuyên môn (từ đại học trở lên); có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường; có chứng nhận vận hành và bảo dưỡng hệ thống quản lý chất thải rắn; có chứng nhận tập huấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; đã từng tham gia thực hiện tối thiểu 2 hợp đồng có tính chất tương tự gói thầu đang xét (thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt); từng nhân sự phải có bản cam kết sẵn sàng có mặt để phỏng vấn nhân sự trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc thương thảo hợp đồng nhằm chứng minh khả năng huy động nhân sự của đơn vị dự thầu. Riêng vị trí cán bộ quản lý chung, HSMT yêu cầu có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình.

Tại tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị chủ yếu, HSMT yêu cầu: Máy ủi Công suất ≥ 110 CV (số lượng yêu cầu 2 xe), Máy đào Dung tích gàu ≥ 0,8 m3 (số lượng yêu cầu 2 xe).

Tại Mục III.1 Giải pháp chuẩn bị thi công, HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh nhà thầu có sở hữu kho bãi tập kết bằng hình ảnh, giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc các tài liệu tương đương (thuê mướn) ở vị trí phù hợp với địa điểm thực hiện gói thầu. Ngoài ra nhà thầu có thể chứng minh bằng văn bản chấp thuận cho phép tập kết máy móc thiết bị của chủ đầu tư ở vị trí phù hợp trong trường hợp nhà thầu trúng thầu.

Tại Mục VI.1.2 Bãi đổ chất thải, xử lý rác đúng nơi quy định, HSMT yêu cầu có văn bản chấp thuận của đơn vị quản lý bãi đổ chất thải tập trung, cho phép nhà thầu khi trúng thầu được đổ thải tại bãi đổ thải tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Tại tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu nhà thầu phải khảo sát hiện trường (có hình ảnh và ghi chú hình ảnh từng tuyến đường thu gom, vận chuyển và khu xử lý).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về nhân sự chủ chốt, nhà thầu cho rằng, các hạng mục công việc mời thầu đều không có yếu tố đặc thù, phức tạp, chỉ cần nhà thầu có kinh nghiệm, quy trình, hệ thống quản lý chất lượng tốt là có thể đáp ứng. Do đó, việc HSMT yêu cầu các vị trí nhân sự chủ chốt cùng lúc phải đáp ứng nhiều loại chứng chỉ/chứng nhận, trong đó có những chứng chỉ không liên quan đến vị trí mà nhân sự đảm nhận (chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với cán bộ thanh quyết toán) hoặc chứng chỉ không được pháp luật chuyên ngành quy định (chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình đối với cán bộ quản lý) là hành vi hạn chế cạnh tranh.

Đối với yêu cầu về thiết bị, nhà thầu cho rằng HSMT yêu cầu về thiết bị cao hơn rất nhiều so với định mức chuyên ngành cũng như yêu cầu thực tế của Gói thầu. HSMT yêu cầu máy ủi công suất ≥ 110 CV (số lượng: 2 xe), máy đào dung tích gàu ≥ 0,8 m3 (số lượng: 2 xe), trong khi theo Định mức MT04: Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày (ĐM 6841/2016) yêu cầu máy ủi là 0,0025 ca/tấn; máy đào là 0,001 ca/tấn. Vậy với khối lượng rác cần xử lý chưa tới 20 tấn rác/ngày chỉ cần 0,05 ca xe ủi/ngày và 0,02 ca máy đào/ngày và trong thực tế do bãi chôn lấp rác của huyện rất nhỏ, công suất chưa tới 20 tấn/ngày (trong định mức là 500 tấn/ngày). Vì vậy, thực tế chỉ cần huy động 1 xe ủi là có thể 5 vận hành ổn định (máy đào không cần yêu cầu huy động liên tục mà để cho nhà thầu chủ động điều động theo nhu cầu phát sinh khi cần thiết để đáp ứng).

Đối với yêu cầu tại Mục III.1 Giải pháp chuẩn bị thi công, nhà thầu thấy rằng, yêu cầu này bất hợp lý vì yêu cầu chứng minh tài sản cho mục đánh giá về mặt kỹ thuật. Đồng thời yêu cầu này trong HSMT lần nữa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đang cung cấp dịch vụ hiện tại.

Đối với yêu cầu tại Mục VI.1.2, nhà thầu cho rằng, yêu cầu này thể hiện rõ sự ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đang thực hiện, đồng thời làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác và giảm tính bảo mật cho nhà thầu tham gia trước thời điểm đóng thầu (thông tin tham dự thầu không thể bảo mật do nhà thầu phải liên hệ xin phép đơn vị quản lý bãi đổ chấp thuận bằng văn bản nói trên).

Đối với yêu cầu nhà thầu phải khảo sát hiện trường (có hình ảnh và ghi chú hình ảnh từng tuyến đường thu gom, vận chuyển và khu xử lý), nhà thầu cho rằng, yêu cầu mang nặng tính hình thức, hạn chế sự tham gia các nhà thầu ở địa phương khác.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 28/02/2024, Bên mời thầu trả lời một số kiến nghị của nhà thầu như sau:

Về nhân sự chủ chốt, Gói thầu bao gồm các hợp phần thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, công việc phải thực hiện ngoài hiện trường liên tục, kể cả điều kiện thời tiết, dịch bệnh và vận hành tại bãi chôn lấp đúng kỹ thuật, tiêu chuẩn, do đó việc yêu cầu nhân sự có trình độ chuyên môn để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường là thật sự cần thiết. Các văn bằng, chứng chỉ yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có là những yêu cầu cơ bản liên quan đến thực hiện công việc tại hiện trường và liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Việc thực hiện Gói thầu còn bao gồm tổ chức thu phí dịch vụ trong dân nên cần thiết nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp. Ngoài ra, việc yêu cầu từng nhân sự phải có bản cam kết sẵn sàng có mặt để phỏng vấn trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc thương thảo hợp đồng nhằm chứng minh khả năng huy động nhân sự của đơn vị dự thầu và bảo đảm nhân sự sẽ tham gia thực hiện Gói thầu nếu nhà thầu trúng thầu, tránh trường hợp nhà thầu mượn nhân sự hoặc không huy động được.

Đối với thiết bị thi công là máy ủi, HSMT yêu cầu nhà thầu có máy ủi công suất 100CV là hoàn toàn đúng quy định theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 và phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc yêu cầu số lượng 2 máy là nhằm bảo đảm nhà thầu có phương án thiết bị dự phòng hoặc phương án sử dụng luân phiên các thiết bị đảm bảo cho công tác duy tu, bảo dưỡng và khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, qua xem xét thực tế, Bên mời thầu tiếp thu điều chỉnh hạ tiêu chí dung tích gàu của máy đào từ ≥ 0,8 m3 xuống còn ≥ 0,4 m3 theo ý kiến của nhà thầu để tạo điều kiện cho các nhà thầu dễ dàng huy động hơn, nhưng yêu cầu huy động phương tiện liên tục vẫn phải bảo đảm.

Về nội dung tại Điểm III.1 Chương 3 của HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh có sở hữu kho bãi tập kết máy móc thiết bị hoặc hợp đồng thuê mướn kho, bãi tập kết hoặc có văn bản chấp thuận cho phép tập kết máy móc thiết của chủ đầu tư ở vị trí phù hợp trong trường hợp nhà thầu trúng thầu. Khi thực hiện dịch vụ này nhà thầu cần huy động thiết bị, vật tư có số lượng phù hợp để thực hiện, nên việc bố trí các kho bãi tập kết cho các thiết bị, vật tư này sau thời gian thực hiện dịch vụ là hết sức cần thiết. Đảm bảo phương án thi công, vận hành, sửa chữa khi nhà thầu trúng thầu, điều kiện này hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham dự, Bên mời thầu thống nhất điều chỉnh nội dung này, yêu cầu nhà thầu: Có cam kết thực hiện phương án bố trí kho bãi tập kết máy móc ở vị trí phù hợp với thi công thực tế tại địa phương.

Về nội dung tại Điểm VI.1.2 Mục III Chương 3 của HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh có văn bản chấp thuận được phép đổ thải của đơn vị quản lý bãi đổ thải chất thải tập trung, cho phép nhà thầu khi trúng thầu được đổ thải tại bãi đổ thải tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Qua rà soát, xem xét nội dung có liên quan, Bên mời thầu đã xin ý kiến Chủ đầu tư điều chỉnh loại bỏ yêu cầu này theo kiến nghị của nhà thầu.

Về yêu cầu khảo sát hiện trường, việc triển khai cung cấp dịch vụ thuộc Gói thầu được thực hiện trên nhiều tuyến đường và phải triển khai ngay sau khi có kết quả trúng thầu, do đó yêu cầu nhà thầu phải có sự am hiểu chính xác phạm vi công việc phải thực hiện, nắm rõ các tuyến thu gom, vận chuyển để thực hiện đầy đủ phương án khả thi thực hiện nội dung công việc.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 29/02/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 06/QĐ-TNMT về việc phê duyệt điều chỉnh một phần HSMT. HSMT đã được điều chỉnh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông.

Chuyên đề