Gói thầu Di dời cảng Ba Cấp: Ban QLDA điện 1 khẳng định làm đúng quy định pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Bên mời thầu) vừa có văn bản gửi Báo Đấu thầu phản hồi về thông tin liên quan đến Gói thầu số 3XL-HB: Di dời cảng Ba Cấp (giai đoạn 1), Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Ban Quản lý dự án điện 1 khẳng định đã thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo các quy định hiện hành về đấu thầu
Ban Quản lý dự án điện 1 khẳng định đã thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo các quy định hiện hành về đấu thầu

Bên mời thầu cho biết, hồ sơ mời thầu qua mạng (HSMT) Gói thầu số 3XL-HB được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-EVN ngày 10/11/2020. Bên mời thầu đã đăng tải, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là E-HSMT duy nhất và là bản E-HSMT được chủ đầu tư phê duyệt.

Các biểu mẫu được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống và các biểu mẫu không quy định theo mẫu webform đã được Bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT. Theo đó, tại Mẫu số 07 (7A và 07B) Bảo lãnh dự thầu thuộc Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của Mẫu số 04 - Mẫu HSMT xây lắp qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 04 không quy định webform trên Hệ thống (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ quy định từ Mẫu số 01 – 04). Bên mời thầu đã tiến hành đánh giá nội dung về bảo lãnh dự thầu các nhà thầu theo Mẫu số 07 đã phát hành kèm theo HSMT đã được Chủ đầu tư phê duyệt đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Bên mời thầu cũng đã có văn bản đề nghị làm rõ nội dung của bảo lãnh dự thầu trong E-HSDT gửi đến các nhà thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Mục 25 Làm rõ E-HSDT – Chương 1 Chỉ dẫn nhà thầu thì nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu (làm rõ sự sai khác của bảo lãnh dự thầu trong E-HSDT so với biểu mẫu scan đính kèm E-HSMT). Ban Quản lý dự án điện 1 cũng cho biết, trong thời gian đăng tải E-HSMT, Bên mời thầu không nhận được bất kỳ đề nghị làm rõ E-HSMT của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như quy định tại Điều 25 Chương I của E-HSMT.

Ban Quản lý dự án điện 1 khẳng định đã thực hiện các bước trong quá trình phê duyệt, đăng tải HSMT và đánh giá HSDT phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 04 và các quy định hiện hành.

Về phản ánh của nhà thầu rằng Bên mời thầu không đăng tải Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án điện 1 cho biết, theo quy định của Hệ thống này (được quy định tại Điều 30 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT), việc đăng tải báo cáo đánh giá HSDT chỉ được thực hiện ở bước công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (hiện nay chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu). Như vậy, Ban Quản lý dự án điện 1 đã thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo các quy định hiện hành về đấu thầu.

Chuyên đề