Gói số 6: Thi công xây lắp + lắp đặt thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Hệ thống chiếu sáng công cộng ĐT 904 (đoạn từ giáp ranh huyện Long Hồ đến cầu Sóc Tro)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp điện thành phố Buôn Ma Thuột

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng phải có: Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng), hạng III trở lên.

Cán bộ kỹ thuật (phụ trách làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán) phải có: Có chứng chỉ kỹ sư định giá.

Nhân sự phải có kinh nghiệm với công việc tương tự trong thời gian “Từ năm 2021 đến thời điểm đóng thầu”.

Tại Bảng đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu:

Khả năng huy động công nhân kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình:

+ Nhà thầu cam kết có khả năng huy động tối thiểu 5 công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp điện trở lên và 02 công nhân có chứng nhận vận hành thiết bị có cần trục/máy đào.

+ Tài liệu kèm theo chứng minh gồm: Chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề hoặc tài liệu chứng minh phù hợp với yêu cầu; Căn cước công dân.

+ Nhà thầu chuẩn bị tài liệu bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hiện nay không cấp chứng chỉ có nêu rõ công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng). Nhân sự thuộc Nhà thầu có chứng chỉ được cấp với lĩnh vực hành nghề là giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đều từ hạng III trở lên thì có được xem là hợp lệ không?

Đối với yêu cầu về cán bộ kỹ thuật (phụ trách làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán): Nhà thầu cho rằng, cán bộ lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình của Nhà thầu sẽ phối hợp với các bên liên quan để làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán của công trình. Nhà thầu là đơn vị thi công, không phải là đơn vị lập dự toán gói thầu nên không có nhiệm vụ định giá gói thầu. HSMT yêu cầu “chứng chỉ kỹ sư định giá” là không phù hợp. Nhà thầu đề xuất sử dụng nhân sự có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh quyết toán công trình để đảm nhiệm vị trí này.

Bên cạnh đó, với 3 vị trí chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công, cán bộ kỹ thuật (phụ trách làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán), HSMT đều yêu cầu có kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương tự “từ năm 2021 đến thời điểm đóng thầu”… Nhà thầu cho rằng, quy định này gây hạn chế nhà thầu, bởi nhân sự có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự trong thời gian trước năm 2021 sẽ không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Ngoài ra, HSMT nêu yêu cầu về “khả năng huy động công nhân kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình” theo phương pháp đánh giá đạt/không đạt. Theo đó, nhà thầu phải cam kết có khả năng huy động tối thiểu 5 công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp điện trở lên và 2 công nhân có chứng nhận vận hành thiết bị có cần trục/máy đào; tài liệu kèm theo chứng minh gồm: chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề hoặc tài liệu chứng minh phù hợp với yêu cầu, căn cước công dân.

Nhà thầu cho rằng, việc yêu cầu bằng cấp đối với công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông là vi phạm Phụ lục 08 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, “chứng chỉ kỹ sư định giá” đối với cán bộ kỹ thuật (phụ trách làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán) hay chứng chỉ đào tạo hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan chỉ thực sự phù hợp với các gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Còn với hợp đồng trọn gói (như gói thầu đang xét) hay hợp đồng theo đơn giá cố định, việc yêu cầu nhân sự có chứng chỉ về định giá là thừa, vì không có hạng mục, công việc đòi hỏi phải có kỹ sư định giá.

Theo mẫu 3A Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, Bảng yêu cầu về nhân sự chủ chốt quy định kinh nghiệm của nhân sự trong các công việc tương tự theo “số năm” hoặc “số hợp đồng”. Vị chuyên gia cho rằng, việc HSMT quy định kinh nghiệm nhân sự đối với công việc tương tự “từ năm 2021 đến thời điểm đóng thầu” là không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT.

Với yêu cầu về công nhân kỹ thuật, theo Phụ lục 8 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu, ở gói thầu này, yêu cầu về công nhân kỹ thuật được quy định ở điểm 2 Khoản IV Tiến độ thi công, thuộc Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT thì hiện pháp luật về đấu thầu không có quy định cụ thể. Dù vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh, nếu lạm dụng trong việc đưa ra số lượng công nhân kỹ thuật quá mức cần thiết cùng với yêu cầu cụ thể tài liệu chứng minh bao gồm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo nghề… có thể dẫn đến hạn chế cạnh tranh.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp điện thành phố Buôn Ma Thuột (Bên mời thầu) trả lời nội dung đề nghị làm rõ HSMT của Nhà thầu như sau:

Đối với nhân sự Cán bộ kỹ thuật (phụ trách làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán) phải có chứng chỉ kỹ sư định giá: HSMT không yêu cầu chứng chỉ hành nghề, vì vậy nhân sự có chứng chỉ đào đạo hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ các công tác có liên quan, được xem là đáp ứng. Công tác làm hồ sơ khối lượng, thanh toán; hồ sơ KCS, quyết toán là rất quan trọng đối với một gói thầu, hiện nay hầu hết các gói thầu đều phải thực hiện công tác kiểm toán, quyết toán, cần nhân sự có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản đối với công tác này.

Đối với quy định kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương tự của nhân sự “từ năm 2021 đến thời điểm đóng thầu”: Bên mời thầu cho biết, đối với các vị trí công việc cần các nhân sự có kinh nghiệm làm các công trình gần đây và được cập nhật kiến thức liên tục về kỹ thuật và kỹ năng làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán (hiện nay các tiêu chuẩn về chất lượng, các nghị định, thông tư thường xuyên được cập nhật), HSMT đã yêu cầu tiêu chí thời hạn cho hợp đồng tương tự của nhân sự. Thời gian qua, đã có nhiều trường hợp, nhân sự của nhà thầu không thể đáp ứng yêu cầu công việc của gói thầu (về kỹ thuật, về công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán) làm trễ tiến độ dự án, ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư.

Đối với quy định về khả năng huy động công nhân kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình: HSMT chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết, kèm bản scan bằng cấp, căn cước công dân. Bên mời thầu nhận thấy tiêu chí này hoàn toàn không khó đối với những nhà thầu có đầy đủ năng lực thi công xây lắp.

Theo quan điểm của Bên mời thầu, các tiêu chí này hoàn toàn không quá khó khăn, không gây hạn chế nhà thầu, rất nhiều nhà thầu thi công trong cả nước có thể đáp ứng được. Mục đích chính là để lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự, đáp ứng và thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, hoàn thành đầy đủ các trách nhiệm của nhà thầu đối với Gói thầu cũng như đối với sự phát triển của địa phương.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 05/2024/QĐ-BMT ngày 29/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT. Theo đó, điều chỉnh khối lượng mời thầu của Gói thầu số 06 Thi công xây lắp + lắp đặt thiết bị theo Bảng khối lượng đính kèm (Khối lượng này đã được cập nhật trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Gia hạn thời gian đóng thầu theo thông báo mời thầu đính kèm.

Chuyên đề