FECON trả cổ tức 2015 và thanh toán lãi trái phiếu

Ngày 9/9 tới đây, CTCP FECON (mã CK: FCN) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). 
FECON trả cổ tức 2015 và thanh toán lãi trái phiếu

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/8 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức là 9/8.

FECON cũng vừa hoàn thành việc thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp với số tiền hơn 11 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư