Vinatex chia cổ tức 5% năm 2016

(BĐT) - Ngày 29/6/2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Năm 2016, Vinatex đạt doanh thu 16.511,3 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 863,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; chia cổ tức 5%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo thông tin công bố tại Đại hội, năm 2016, Vinatex đã triển khai thực hiện 57 dự án đầu tư, (trong đó công ty mẹ đầu tư trực tiếp 8 dự án, tạo ra tổng số gần 3.000 việc làm). Tổng mức đầu tư toàn Tập đoàn là 6.929,3 tỷ đồng; kế hoạch giải ngân năm 2016 là 2.966,2 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 2.360,5 tỷ đồng (đạt 80% kế hoạch). Mới đây, Hội đồng tiền lương của Vinatex đã thông qua phương án tăng 13% tiền lương năm 2017.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016, Vinatex lên kế hoạch tổng doanh thu 2017 gần 16.000 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt kế hoạch 749 tỷ đồng, tăng 9,59% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, kế hoạch kinh doanh công ty mẹ đạt 1.791,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,93% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế 345,9 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ cổ tức đặt kế hoạch 6%.            

Anh Trâm