Hoàng Tín - Hồng Hà trúng thầu dự án gần 182 tỷ

(BĐT) - Liên danh 2 nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Hoàng Tín - Công ty CP Giao thông Hồng Hà vừa trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất - Xây dựng cụm công nghiệp tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội với tổng chi phí gần 182 tỷ đồng.
Hoàng Tín - Hồng Hà trúng thầu dự án gần 182 tỷ

Trong các thành viên Liên danh nhà đầu tư, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Hoàng Tín là thành viên đứng đầu Liên danh.

Dự án nêu trên do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội làm bên mời thầu. UBND huyện Thường Tín là đơn vị đề xuất Dự án. UBND TP. Hà Nội là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự án nằm trong quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự từ năm 2011; quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Văn Tự và quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp xã Văn Tự, tỷ lệ 1/500.

Dự án trên thuộc Danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2015 sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách – đợt 1 tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 của UBND TP. Hà Nội và được công bố ngày 4/4/2016.

Theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư được công bố, Dự án được triển khai tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Diện tích đất sử dụng khoảng 73.683m2. Mật độ xây dựng khoảng 56,4%, hệ số sử dụng đất khoảng 1,13 lần, tầng cao công trình từ 2 - 5 tầng. Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 181,378 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện Dự án là 50 năm, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Dự án là 18 tháng, tính từ ngày khởi công đến hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng. Dự kiến, Dự án sẽ được khởi công vào quý I/2017 và hoàn thành vào quý III/2018.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội, mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự theo hướng bền vững, đáp ứng quy mô sản xuất, tốc độ phát triển hiện nay của địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế của Huyện. Đồng thời, di dời các hộ, doanh nghiệp sản xuất trong khu vực dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thôn, làng thuộc Xã.

Hai nhà đầu tư trong liên danh trúng thầu đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Thường Tín, Hà Nội.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu của Dự án này.                

Trần Nam