(BĐT) - Trong ngày 18/4/2018, trên phạm vi cả nước có 539 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ban Quản lý Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa nội dung sách 3D về 12 dân tộc thiểu số trong vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, với giá gói thầu là 15.000.000.000 đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cụ thể: Gói thầu số 1 Cung cấp trang thiết bị y tế 01, với giá gói thầu là 2.610.000.000 đồng; Gói thầu số 4 Cung cấp trang thiết bị y tế 04, với giá gói thầu là 6.045.000.000 đồng; Gói thầu số 5 Cung cấp trang thiết bị y tế 05, với giá gói thầu là 2.920.000.000 đồng; Gói thầu số 6 Cung cấp trang thiết bị y tế 06, với giá gói thầu là 4.365.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công hạng mục san nền khu dân cư; Gói thầu số 15 Thi công kè bảo vệ bờ sông và đường giao thông dọc kè, với giá gói thầu lần lượt là 11.750.000.000 đồng và 44.057.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư xây dựng công trình kè và khu dân cư Nam Sông Vệ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 185.831.288.000 đồng.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp kít và một số vật tư y tế, với giá gói thầu là 106.151.179.200 đồng.

Công ty Điện lực Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Tiền Giang - giai đoạn 2, với giá gói thầu là 37.934.927.037 đồng.

Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió, với giá gói thầu là 16.044.784.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế TP. Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 172.120.951.000 đồng.