(BĐT) - Trong ngày 14/7/2022, trên phạm vi cả nước có 729 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2022.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27-2022 Tủ RMU lắp trong thân trụ thép, với giá gói thầu là 43.478.673.588 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.609.439.610 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, với giá gói thầu hơn 36,659 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học phổ thông Phú Quốc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42 tỷ đồng.

UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị; thí nghiệm chuyên ngành điện, với giá gói thầu hơn 36,267 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch chuyển các đường dây điện trung thế và trạm biến áp giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.539.994.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng; hạng mục 01: Nhà lớp học 8 phòng, phòng học bộ môn và thư viện; nhà hiệu bộ; nhà đa năng; nhà nội trú học sinh (số 2); nhà để xe 2 bánh; hạ tầng kỹ thuật (trừ diện tích cây xanh và thảm cỏ), với giá gói thầu hơn 56,536 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San (giai đoạn II). Tổng mức đầu tư của Dự án là 104 tỷ đồng.

UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 TIIGP2-VIE-W01 Cải thiện môi trường và tiếp cận chùa Tiên, với giá gói thầu hơn 150,788 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, vay vốn ADB Tiểu dự án Xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch Khu di tích chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 234.408.416.000 đồng.