Quảng Trị: Cấp chủ trương đầu tư 2 dự án điện mặt trời 2,2 ngàn tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định cấp chủ trương đầu tư cho 2 nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2. Tổng vốn đầu tư của 2 nhà máy này là 2.200 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần năng lượng Gio Thành thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1.

Dự án có công suất thiết kế 50,0 MWp, sản lượng điện 63,58 MWh/năm với mục tiêu sản xuất điện mặt trời, truyền tải và phân phối điện.  Dự án này được triển khai tại xã Gio Thành, huyện Gio Linh với diện tích sử dụng dự kiến khoảng 65 ha.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần SECO thực hiện Dự án Nhà máy điện Mặt trời Gio Thành 2 với công suất thiết kế 50,0 MWp, sản lượng điện 63,65 MWh/năm. Địa điểm thực hiện tại xã Gio Thành và xã Gio Hải, huyện Gio Linh với diện tích sử dụng dự kiến khoảng 60 ha.

Được biết, cả hai dự án đều có thời gian hoạt động 50 năm và sẽ đi vào vận hành, khai thác thương mại vào tháng 12/2019.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của Trung ương và địa phương. Thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng, an toàn lao động, phòng ngừa cháy nổ…

Tuân thủ các thủ tục, điều kiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh năng lượng điện mặt trời.


Dân trí