Ngành Logistics Việt Nam: Mức độ chuẩn bị cho AEC chưa bằng Thái Lan

Trong bối cảnh hội nhập vào Cộng đồng kinh tế chung AEC và tương lai là ASEAN + 6, ngành logistics Việt Nam mặc dù đã có những bước cải thiện đáng kể nhưng mức độ chuẩn và hội nhập vẫn còn kém Thái Lan. Đây là nhận định được đưa ra tại buổi họp báo "Sức mạnh của sự liên kết, chìa khóa cạnh tranh cho ngành logistics" mới diễn ra hôm qua, 1/6.
Ngành Logistics Việt Nam: Mức độ chuẩn bị cho AEC chưa bằng Thái Lan


FBNC