Lập kế hoạch đầu tư công: Chấm dứt chuyện “3 lên 2 xuống”

(BĐT) - Ngay từ tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, đúng quy định và chỉ làm một lần “1 lên, 1 xuống” (chỉ 1 lần công văn gửi xuống địa phương và 1 lần công văn địa phương gửi lên cấp trung ương); đồng thời, trao quyền chủ động tối đa cho các địa phương.
Bộ KH&ĐT đã kiến nghị thay thế việc giao kế hoạch đầu tư công hàng năm từ cấp trung ương bằng việc các địa phương thực hiện quy trình đăng ký kế hoạch. Ảnh: Dương  Thúy
Bộ KH&ĐT đã kiến nghị thay thế việc giao kế hoạch đầu tư công hàng năm từ cấp trung ương bằng việc các địa phương thực hiện quy trình đăng ký kế hoạch. Ảnh: Dương Thúy

Không còn chuyện nể nang

Đã có khá nhiều đổi mới trong phương pháp xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm được Bộ KH&ĐT áp dụng để khắc phục triệt để những bất cập trong phân bổ vốn. Theo đánh giá, cách làm mới đã giúp loại bỏ tối đa tình trạng nể nang trong phân bổ vốn.

Theo Bộ KH&ĐT, trong các năm trước đây, quá trình tổng hợp, rà soát và giao kế hoạch đầu tư công thường mất rất nhiều thời gian, công sức nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, kế hoạch được giao thành nhiều đợt và còn sai sót… Nguyên nhân của thực trạng này một phần là do một số địa phương chưa nghiêm túc trong thực hiện các quy định về xây dựng kế hoạch, và mặt khác là quy trình rà soát kế hoạch còn rườm rà, phức tạp, làm thủ công và bản thân Bộ KH&ĐT còn tồn tại tâm lý nể nang các địa phương.

Bên cạnh đó, số vốn các địa phương bố trí sai quy định lại được thông báo cho các địa phương để điều chỉnh lại chứ không kiên quyết cắt giảm, thu hồi,...

Rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, để tránh tình trạng kéo dài thời gian tổng hợp, rà soát xây dựng kế hoạch theo kiểu “3 lên 2 xuống” (nghĩa là 3 lần công văn từ địa phương gửi lên và 2 lần công văn từ trên gửi xuống) như các năm trước đây, Bộ KH&ĐT chỉ thông báo tổng nguồn vốn kế hoạch 2018, các địa phương chủ động lựa chọn chương trình mục tiêu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của từng địa phương nhưng phải đảm bảo theo 4 thứ tự ưu tiên đã quy định. Để đảm bảo nghiêm kỷ cương kế hoạch, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chuyển toàn bộ số vốn phân bổ chưa đúng quy định của các bộ, ngành và địa phương để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi ứng trước mà không thông báo cho các bộ, ngành và địa phương số vốn chưa đúng quy định để điều chỉnh lại như các năm trước. 

Nhiều đổi mới thiết thực

Theo ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An, Bộ KH&ĐT đã có đổi mới trong việc thảo luận với các địa phương thông qua 4 cuộc họp làm việc với 4 vùng để truyền tải được một thông điệp rõ ràng, nhất quán tới tất cả các địa phương về nguyên tắc chủ đạo trong xây dựng kế hoạch 2018: minh bạch, đúng quy định và chỉ một lần. Đồng thời, Bộ cũng đã kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng kế hoạch để tháo gỡ cho các địa phương. Số lượng các cuộc họp đã được rút ngắn so với trước đây, tinh thần tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong các cuộc họp được phát huy tối đa.

Ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng nhận xét, Bộ KH&ĐT đã thực hiện tốt vai trò kết nối, liên kết vùng. Lãnh đạo Sở KH&ĐT Hải Phòng đề nghị Bộ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối chung của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, thường xuyên tổ chức các hội nghị liên vùng bàn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết nối kinh tế, giao thông nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư.

Những đổi mới khác trong thảo luận kế hoạch, nâng cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu, phân cấp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện công tác xây dựng kế hoạch 2018,... mà Bộ KH&ĐT đã thực hiện theo đánh giá của nhiều địa phương là đã phù hợp với nguyện vọng, tạo thuận lợi hơn cho các địa phương.

Bộ KH&ĐT xác định, trong năm 2018 sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác lập kế hoạch. Tại Hội nghị ngành KH&ĐT diễn ra mới đây, Bộ đã kiến nghị thay thế việc giao kế hoạch đầu tư công hàng năm từ cấp trung ương bằng việc các địa phương thực hiện quy trình đăng ký kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch trung hạn 5 năm, các địa phương phân bổ và đăng ký kế hoạch hàng năm, Bộ KH&ĐT chỉ làm công tác kiểm tra, giám sát và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ chế chính sách...

Minh Thư

Tin liên quan