UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị Sở KH&ĐT giải quyết kiến nghị của nhà thầu

(BĐT) - Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh vừa có Văn bản số 17/VP-CNXD gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trí Nguyên (Nhà thầu Trí Nguyên).

Nội dung Văn bản cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Văn phòng UBND Tỉnh chuyển đến Sở KH&ĐT Đơn kiến nghị ngày 21/12/2017 của Nhà thầu Trí Nguyên về việc làm rõ hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 4 Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, thuộc Dự án Trang thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Văn phòng UBND Tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhà thầu Trí Nguyên, báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh.      

Ngô Ngãi

Tin liên quan