Mở gói xây lắp lớn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM)

(BĐT) - Bên mời thầu - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng mới Trung tâm sơ sinh - chuyên gia (Khối 5B) của Bệnh viện. Gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.
Dự án Xây dựng mới Trung tâm sơ sinh - chuyên gia (Khối 5B) của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố
Dự án Xây dựng mới Trung tâm sơ sinh - chuyên gia (Khối 5B) của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố

Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức LCNT là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 15 giờ ngày 01/02/2019 đến thời điểm đóng thầu (16 giờ 30 ngày 26/02/2019). Bảo đảm dự thầu trị giá 4 tỷ đồng.

Theo Bên mời thầu, trong thời gian phát hành HSMT, có 9 nhà thầu đã mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ Lan - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Phương (Liên danh Hạ Lan - Thanh Phương); Công ty CP Đầu tư xây dựng GD Land và Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nguyễn Hoàng - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Toàn Phát - Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Ngôi Sao Sáng - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp VINA TRADING (Liên danh Nguyễn Hoàng - Việt Toàn Phát - Ngôi Sao Sáng - VINA TRADING).

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), cả 3 nhà thầu đều nộp HSDT còn nguyên niêm phong. Thời gian hiệu lực của HSDT của 2 nhà thầu: Liên danh Hạ Lan - Thanh Phương và Công ty CP Đầu tư xây dựng GD Land là 90 ngày kể từ ngày 26/2/2019. Riêng HSDT của Liên danh Nguyễn Hoàng - Việt Toàn Phát - Ngôi Sao Sáng - VINA TRADING có hiệu lực trong vòng 92 ngày kể từ ngày 26/2/2019.

Liên danh Hạ Lan - Thanh Phương cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng với giá trị 4 tỷ đồng, có hiệu lực trong 120 ngày kể từ ngày 26/2/2019. Công ty CP Đầu tư xây dựng GD Land cung cấp bảo đảm dự thầu bằng séc của ngân hàng với giá trị 4 tỷ đồng, không thể hiện nội dung về thời gian hiệu lực. Liên danh Nguyễn Hoàng - Việt Toàn Phát - Ngôi Sao Sáng - VINA TRADING cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị 4 tỷ đồng, có hiệu lực trong vòng 125 ngày kể từ ngày 26/2/2019.

Sau khi công bố các thông tin chủ yếu của HSĐXKT, Bên mời thầu và đơn vị tư vấn đã tiến hành niêm phong các hồ sơ đề xuất tài chính của 3 nhà thầu.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong số các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Phương đã từng thi công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Cụ thể, vào tháng 10/2018, Bệnh viện Nhi Đồng 1 công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Xây dựng Khối nhà phục vụ di dời trong thời gian thi công Khối 4A, Khối 5B Bệnh viện Nhi Đồng 1. Gói thầu này có giá 40.787.982.032 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Phương trúng thầu với giá 40.691.655.561 đồng.

Văn Huyền