Gói thầu tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam): Hủy thầu vì nhà thầu trúng thầu không ký hợp đồng

(BĐT) - UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Hạng mục Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phước Lộc.
Dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn (giai đoạn 2017 - 2020) có sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh minh họa: Thùy Anh
Dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn (giai đoạn 2017 - 2020) có sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh minh họa: Thùy Anh

Cùng với việc hủy thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Phước Sơn (Bên mời thầu) được giao tổ chức đấu thầu lại gói thầu này vì nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Lực xin không ký hợp đồng.

Hủy thầu vì lý do bất khả kháng

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Hạng mục Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phước Lộc thuộc Dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn (giai đoạn 2017 - 2020), sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 là 16,732 tỷ đồng và ngân sách huyện Phước Sơn. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước và được đóng thầu vào ngày 3/5/2018.

Ngày 17/7/2018, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn cho biết, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu nêu trên, gồm: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ, Công ty TNHH Nhật Huy và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Lực. Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm thì Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ và Công ty TNHH Nhật Huy không đáp ứng yêu cầu và nhà thầu duy nhất được xem xét về tài chính và được đề nghị trúng thầu là Công ty Hiệp Lực.

Bên mời thầu cho biết, ngày 24/5/2018, Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn đã thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và đã trình UBND Huyện thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 14/6/2018. Tuy nhiên, đến ngày 19/6/2018, ông Phạm Văn Êm – Giám đốc Công ty Hiệp Lực có tờ trình xin ngừng ký hợp đồng công trình với lý do bị bệnh, sức khỏe không đảm bảo, phải đi chữa bệnh và không thể trực tiếp điều hành công việc trên hiện trường thi công. Ngày 3/7/2018, Ban đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến UBND huyện Phước Sơn đối với trường hợp của Công ty Hiệp Lực. Ngày 13/7/2018, UBND huyện Phước Sơn đã có quyết định đồng ý cho Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu; đồng thời tiến hành tổ chức lựa chọn lại nhà thầu. UBND huyện Phước Sơn cũng giao Ban QLDA ĐTXD Huyện thực hiện giải tỏa bảo đảm dự thầu cho Công ty Hiệp Lực theo đúng quy định. Theo cán bộ đấu thầu của Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn, trường hợp xin không ký hợp đồng của Công ty Hiệp Lực và việc phải hủy thầu Gói thầu là do bất khả kháng. 

Bên mời thầu nói gì?

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Lực có địa chỉ tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng 2 gói thầu thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh và cả 2 gói thầu này đều do Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn mời thầu. Thứ nhất là gói thầu xây lắp công trình thuộc Dự án Đường giao thông thôn 5B đi thôn 7 xã Phước Lộc (đoạn nối tiếp) với giá trúng thầu 1.404 triệu đồng (trúng thầu tháng 10/2016). Thứ 2 là gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường vào khu sản xuất thôn 7 xã Phước Lộc với giá trúng thầu 1.638 triệu đồng (trúng thầu tháng 10/2016).
Chia sẻ với Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn cho biết, theo quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu thì chỉ có 4 trường hợp được hủy thầu và trường hợp của Công ty Hiệp Lực không nằm trong số 4 trường hợp này. Tuy nhiên, tại Điểm d Khoản 8 Điều 11 của Luật Đấu thầu quy định: Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả đối với trường hợp nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo ý kiến của Bên mời thầu, trường hợp xin không ký hợp đồng của Công ty Hiệp Lực là vì lý do bất khả kháng bởi không có nhà thầu nào mất công sức tham dự thầu lại không muốn trúng thầu. Hơn nữa, Công ty Hiệp Lực cũng đã có tờ trình gửi Bên mời thầu xin không ký hợp đồng vì lý do sức khỏe. Xét cả tình và lý thì nếu Ban tịch thu bảo đảm dự thầu của Công ty Hiệp Lực là không hợp lý và thiếu tính nhân văn. Vì thế, UBND huyện Phước Sơn đã quyết định cho phép Ban thực hiện giải tỏa bảo đảm dự thầu cho Công ty Hiệp Lực.

Bên cạnh đó, do trong lần đấu thầu đầu tiên có 3 nhà thầu nộp HSDT nhưng chỉ có Công ty Hiệp Lực được đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nên khi Công ty này không ký hợp đồng, Ban không thể mời 1 trong 2 nhà thầu còn lại đến để thương thảo, ký hợp đồng, đành phải hủy thầu. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD huyện Phước Sơn đã thông báo mời thầu lại trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hồ sơ mời thầu (HSMT) sẽ được phát hành lại từ 8 giờ ngày 20/7 đến 8 giờ ngày 30/7/2018 và vẫn giữ nguyên các nội dung chính như HSMT phát hành lần đầu.

Khánh Ngọc