Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/05

(BĐT) - Trong ngày 7/5/2019, trên phạm vi cả nước có 800 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp các hạng mục + thiết bị kèm xây lắp và thí nghiệm cọc (thuộc giai đoạn I), với giá gói thầu là 35.634.259.428 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 165.000.000.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC - THUONGTAN - PC01 Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình Trạm 110kV Thường Tân và đường dây 110kV Uyên Hưng - Thường Tân, với giá gói thầu là 76.827.739.245 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Thường Tân và đường dây 110kV trạm 110kV Thường Tân - 220kV Uyên Hưng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.582.000.000 đồng.

UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Cụ thể: Gói thầu số 7 Thi công xây lắp tất cả các hạng mục công trình, bao gồm hạng mục chung (không bao gồm di chuyển công trình ngầm, nổi) - Đoạn 1 từ đầu tuyến đến Km2+500, với giá gói thầu là 131.002.300.000 đồng; Gói thầu số 8 Thi công xây lắp tất cả các hạng mục công trình, bao gồm hạng mục chung (không bao gồm di chuyển công trình ngầm, nổi) - Đoạn 2 từ Km2+500 đến cuối tuyến, với giá gói thầu là 149.866.600.000 đồng; Gói thầu số 9 Thi công xây dựng, di dời, hoàn trả hệ thống điện, với giá gói thầu là 49.050.400.000 đồng.

Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công di dời, hạ ngầm đường điện 110kv (bao gồm cả công tác thí nghiệm điện chuyên ngành 110kv) thuộc nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến…, với giá gói thầu là 44.081.313.859 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.921.116.000.000 đồng.

Tin liên quan