Đấu thầu tại Sở NN&PTNT Trà Vinh: BMT tố nhà thầu thiếu hợp tác

(BĐT) - Một số nội dung đã được điều chỉnh tại hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng nhà thầu không cập nhật dẫn đến kiến nghị. Một số nội dung kiến nghị bị bên mời thầu phản bác. Và bên mời thầu tố ngược nhà thầu thiếu hợp tác trong quá trình giải quyết kiến nghị… 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đang mời thầu thi công nâng cấp, mở rộng 10 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn. Ảnh minh họa: Bình Nguyên
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đang mời thầu thi công nâng cấp, mở rộng 10 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn. Ảnh minh họa: Bình Nguyên

Đây là câu chuyện diễn ra tại Gói thầu số 14 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trà Vinh quản lý.

Kiến nghị hàng chục nội dung

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thành Vũ (Nhà thầu Thành Vũ) có đơn kiến nghị về việc làm rõ HSMT Gói thầu số 14 Thi công nâng cấp các trạm cấp nước sinh hoạt: Nâng cấp, mở rộng 10 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn đạt công suất 50m³/giờ/trạm do Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh làm bên mời thầu.

Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, tỉnh Trà Vinh. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và ngân sách địa phương. Bảo đảm dự thầu của gói thầu là 3,5 tỷ đồng.

Đơn kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ nêu một loạt nội dung của HSMT được Nhà thầu nhận xét là không tuân thủ các quy định, gây khó khăn cho các nhà thầu như không nhất quán về giá trị bảo lãnh dự thầu, HSMT không ghi cụ thể thời điểm đóng/mở thầu, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu có nội dung nằm ngoài quy định, yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trái quy định…

Theo đại diện Nhà thầu Thành Vũ, rất nhiều nội dung của HSMT Gói thầu số 14 gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà thầu. 

Thiếu hợp tác khi giải quyết kiến nghị

Ngày 5/11/2018, Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ. Theo văn bản này, có nhiều nội dung mà đơn kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ bị phản bác hoàn toàn.

Đầu tiên, Bên mời thầu lưu ý Nhà thầu Thành Vũ cần tuân thủ đúng quy trình thủ tục làm rõ HSMT. “Việc Nhà thầu Thành Vũ mong muốn làm rõ HSMT và chưa bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp nhưng đã nộp đơn kiến nghị đến 04  cơ quan (Cục Quản lý đấu thầu, UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT Trà Vinh) là không phù hợp với quy định của HSMT”, Bên mời thầu cho biết.

Nhiều nội dung kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ liên quan đến HSMT Gói thầu số 14 đã được Bên mời thầu xác định là không có cơ sở hoặc Nhà thầu chưa nắm rõ các quy định về đấu thầu hiện hành. Cụ thể, về yêu cầu nhà thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Nhà thầu Thành Vũ kiến nghị: “Việc HSMT yêu cầu bắt buộc trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu tham dự phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là không hợp lý, trái quy định pháp luật”. Với kiến nghị này, Bên mời thầu cũng lưu ý Nhà thầu cần xem kỹ các quy định hiện hành trước khi kiến nghị, nếu không sẽ kiến nghị trái quy định pháp luật.

Riêng kiến nghị về việc HSMT ghi rõ thời điểm đóng, mở thầu, theo Bên mời thầu cho rằng đây chỉ là sơ suất nhỏ, nhà thầu có thể trực tiếp liên hệ để nhận HSMT có ghi thời điểm.

Liên quan đến các nội dung như: Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng, yêu cầu về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp; yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm… đã được Bên mời thầu viện dẫn nhiều quy định cũng như tính chất, quy mô của Gói thầu để phản bác kiến nghị của Nhà thầu.

Cụ thể như, liên quan đến xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, Bên mời thầu cho biết: “Thực tế có quyền vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật về đấu thầu để kiểm soát một phần năng lực tài chính và khả năng huy động của nhà thầu cho gói thầu hỗn hợp khá phức tạp và có áp lực về tiến độ khẩn trương như gói thầu này. Nguyên tắc là việc chỉnh sửa các quy định đảm bảo phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong mẫu HSMT và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu”. Do vậy, theo Bên mời thầu, yêu cầu về xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng trước thời điểm đóng thầu 03 ngày số tiền > 10 tỷ đồng, kèm theo cam kết của ngân hàng xác nhận sẽ giữ lại số tiền nêu trên trong tài khoản chỉ phục vụ thi công gói thầu này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp Chủ đầu tư xem xét giải chấp theo tiến độ thực hiện hợp đồng của Gói thầu) là để chứng minh rõ nhà thầu có tiềm lực tài chính thực sự thanh khoản cao tại ngân hàng để thực hiện Gói thầu.

Đáng lưu ý, ngày 31/10/2018, Sở NN&PTNT Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp để giải quyết đơn kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ. “Tuy nhiên, Nhà thầu Thành Vũ chỉ cử cán bộ kỹ thuật của Công ty đến dự cuộc họp mà không đem theo giấy ủy quyền của Giám đốc. Sau đó, do không am hiểu nội dung làm rõ HSMT của Nhà thầu, cán bộ kỹ thuật tự ý rời bỏ cuộc họp và không thông báo với Bên mời thầu. Từ vấn đề nêu trên cho thấy sự thiếu hợp tác trong vấn đề giải quyết kiến nghị của Nhà thầu Thành Vũ”, Bên mời thầu khẳng định.

Hải An