(BĐT) - Ngày 30/3, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đấu giá hơn 3 triệu cổ phần của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang với giá khởi điểm 3.200 đồng/cổ phần. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đáng chú ý, trong số 8 nhà đầu tư đã đăng ký mua, có 1 nhà đầu tư là tổ chức đã không đấu giá thành công để mua cổ phần của doanh nghiệp này.

Kết quả bán đấu giá cổ phần nêu trên được đánh giá là khá bất ngờ vì Xi măng Tuyên Quang hiện đang trong tình trạng lỗ lũy kế gần 264 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp của Công ty. Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, toàn bộ cổ phiếu đấu giá của Xi măng Tuyên Quang đã được 3 nhà đầu tư mua thành công, với tổng giá trị cổ phần bán được là 23,39 tỷ đồng.