(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA sẽ tổ chức đấu giá tàu Quang Minh Star, số IMO XVCL/9563988 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên ủy quyền vào ngày 19/5.
Tàu Quang Minh Star có trọng tải toàn phần là 8821,80 MT

Tàu Quang Minh Star có trọng tải toàn phần là 8821,80 MT

Tàu Quang Minh Star, đóng năm 2009, tải trọng là 8821,80 MT. Tài sản hiện đang được quản lý bởi Công ty CP Vận tải biển Thái Bình. Tổng giá khởi điểm là 32,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 6,54 tỷ đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, chi phí, phí..., chưa tính lượng nhiên liệu, dầu nhờn còn lại trên tàu tại thời điểm bàn giao. Người trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cuộc đấu giá được tổ chức tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.