(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản do Bệnh viên đa khoa Khu vực Ninh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 3829213.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa Khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Cụ thể:

3.1 Tài sản đấu giá: Hệ thống máy CT-Scan Siemens Somatom 2 lát cắt (chỉ tận thu được linh kiện).

- Đặc điểm của tài sản: Tên, ký hiệu, quy cách tài sản: Máy CT-Scanner Siemens Somatom 2 lát cắt Model 08596558; SN70416. Năm sản xuất và sử dụng: 2009. Nước sản xuất: Đức

- Hiện trạng: Hệ thống máy CT-Scan Siemens Somatom 2 lát cắt đã hoạt động tối đa công suất, đã xuống cấp trầm trọng, là dòng máy thuộc thế hệ cũ đã lỗi thời, hư hỏng quá nặng, chi phí đầu tư sửa chữa rất lớn nhưng thời gian sử dụng không cao, không có hiệu quả kinh tế.

3.2 Giá khởi điểm: 49.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2018(trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 1 tài sản.

- Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng/ 1 tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/5/2018; ngày 22/5/2018; ngày 23/5/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến hết ngày 23/5/2018, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

- Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, từ ngày 11/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2018(trong giờ hành chính).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa theo quy định tại khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa./.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213 – 3827698./.