Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra từ 9 - 10/12/2020, tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.300 đại biểu. Trong đó đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra tại Hà Nội ảnh 1