Trong tháng 1/2021, sẽ chỉ có 1 phiên đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đó là Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đăng ký bán 1.260.000 cổ phần...
Trong năm 2020, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu giá.

Trong năm 2020, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu giá.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tháng 12/2020, tại HNX đã diễn ra 3 phiên bán đấu giá, trong đó có 2 phiên đấu giá thoái vốn của Tập đoàn Viettel tại Tổng CTCP Công trình Viettel và Tổng CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel, và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tại CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 12 đạt hơn 43,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 39,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 91%.

Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt hơn 1.396 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 1.002 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt hơn 2,9 tỷ đồng - trong đó, Tập đoàn Viettel bán được 54% số cổ phần chào bán qua 2 phiên đấu giá, thu về 211,3 tỷ đồng. Tổng công ty HUD bán hết 100% số cổ phần chào bán, thu về 1.185 tỷ đồng.

Trong năm 2020, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là các phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 96,9 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 92 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 94,9%, tổng số tiền trúng giá đạt hơn 3.042 tỷ đồng.

Cũng theo HNX, trong tháng 1/2021, sẽ chỉ có 1 phiên đấu giá tại HNX đó là Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đăng ký bán 1.260.000 cổ phần. Ngày hết hạn đăng ký là ngày 31/12 và ngày tổ chức đấu giá là ngày 7/1/2021.

Theo VnEconomy