Các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang đã có các tân Chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp của HĐND.
Chân dung 5 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần ảnh 1