(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2019 đã ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 18/22 nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; thực hiện cắt giảm 12.600/82.698 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, ngành tài chính còn thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra nhiều mặt hàng đã được chuyển thời điểm kiểm tra từ giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan.

Tính đến cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung 84/87 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); sửa đổi, bổ sung 13/29 văn bản QPPL về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg); ban hành 20/53 Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS.