Cần điều chỉnh chỉ số giá kịp thời và phù hợp với thực tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để hoàn thành, đưa các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác, nhà thầu phải vượt qua nhiều khó khăn và rất cần sự hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc từ phía cơ quan chức năng liên quan. Trong đó, vấn đề cấp thiết hiện nay là điều chỉnh chỉ số giá kịp thời và phù hợp thực tế.
Cần điều chỉnh chỉ số giá kịp thời và phù hợp với thực tế ảnh 1

Ông Hồ Đình Chung, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, chúng tôi kiến nghị Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý từ năm 2021 trở lại đây, khắc phục hạn chế của công tác này. Các địa phương tiếp tục rà soát, công bố giá nguyên vật liệu kịp thời theo diễn biến thị trường, khảo sát kỹ thị trường để mức giá công bố phù hợp với biến động, đặc biệt là vật tư, vật liệu phổ biến tại địa phương để kịp thời rà soát, bổ sung danh mục.

Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất Quốc hội xem xét thống nhất cho phép các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được điều chỉnh giá trong trường hợp chỉ số giá xây dựng trong thời gian thực hiện lớn hơn chỉ số giá để tính dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt; bổ sung nội dung này vào hợp đồng dự án, theo hướng kinh phí Nhà nước không bố trí thêm cho dự án mà nhà đầu tư tự bỏ ra cho khoản trượt giá này và sẽ được điều chỉnh thời gian thu phí tương ứng.

Chuyên đề