Bình Định đấu giá 76 lô đất Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định thông báo bán đấu giá đối với 76 lô đất ở tại Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 76 lô đất ở này được chia thành 2 phiên đấu giá (mỗi phiên bán đấu giá gồm 38 lô đất). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão hiện đang quản lý các quỹ đất này.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông báo đấu giá, tài sản bán đấu giá gồm 8 lô đất đợt 1 năm 2021 và 68 lô đất đợt 2 năm 2021 tại Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Tổng diện tích của 76 lô đất ở bán đấu giá là 9.128,3 m2, tổng giá khởi điểm là 47,552 tỷ đồng.

Tài sản trên được bán đấu giá trong 2 phiên. Cụ thể, phiên đấu giá thứ nhất gồm 38 lô đất ở thuộc các khu OĐT-1; khu OĐT-3 và khu OĐT-5 của Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 8h ngày 15/10/2021 tại Hội trường UBND xã An Hòa.

Phiên đấu giá thứ hai gồm 38 lô đất ở thuộc các khu OĐT-5, khu OĐT-7 của Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 8h ngày 21/10/2021 tại Hội trường UBND xã An Hòa.

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký thì được tổ chức đấu giá vào các phiên tiếp theo. Kết thúc 2 phiên nêu trên, nếu vẫn còn các lô đấu giá không thành thì thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước các lô này được kết thúc vào 16h30 thứ 3 hàng tuần tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định và được tổ chức đấu giá vào thứ 6 hàng tuần tại Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.

Hình thức đấu giá là thực hiện bán đấu giá từng lô đất, kết hợp bỏ phiểu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư