#Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu
Ảnh minh họa: Internet

Bình Định đấu giá 76 lô đất Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định thông báo bán đấu giá đối với 76 lô đất ở tại Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư Đồng Bàu tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 76 lô đất ở này được chia thành 2 phiên đấu giá (mỗi phiên bán đấu giá gồm 38 lô đất). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão hiện đang quản lý các quỹ đất này.

Kết nối đầu tư