(BĐT) - Bệnh viện K (chủ đầu tư - bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2020, với tổng giá dự toán là 1.537,605 tỷ đồng.
Bệnh viện K mời thầu 4 gói thầu mua thuốc trên 1.537 tỷ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện K mời thầu 4 gói thầu mua thuốc trên 1.537 tỷ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nêu trên sử dụng vốn từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện K.

Theo đó, Gói số 1 Thuốc generic có giá gói thầu là 1.016,46 tỷ đồng. Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá gói thầu là 444,077 tỷ đồng. Gói số 3 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có giá gói thầu là 8,158 tỷ đồng. Gói số 4 Thuốc phóng xạ có giá gói thầu là 68,908 tỷ đồng.

Các gói thầu này lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Cả 4 gói thầu dự kiến được đóng/mở thầu ngày 26/10/2020.