(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA đang trong thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá đối với 2 tài sản là quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc và TP. Vinh. Tổng giá trị khởi điểm các lô đất bán đấu giá là gần 84 tỷ đồng.
Huyện Nghi Lộc (ảnh internet)

Huyện Nghi Lộc (ảnh internet)

Cụ thể, UBND thành phố Vinh và Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA vừa thông báo bán đấu giá đối với quyền sử dụng 12 lô đất tại xã Hưng Đông, TP. Vinh. 12 lô đất này thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông.

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá 12 lô đất này là từ ngày 19/7 - 4/8/2021. Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá: nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản; hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm, chuyển phát nhanh.

Cuộc đấu giá sẽ được công bố kết quả trả giá vào ngày 6/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hưng Đông, thành phố Vinh.

Cũng trong thời gian này, UBND huyện Nghi Lộc và Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu quy hoạch chia lô đất ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá 31 lô đất này từ ngày 19 - 27/7/2021.

Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá: nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản; hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm, chuyển phát nhanh.

Cuộc đấu giá sẽ được công bố kết quả trả giá vào ngày 29/7/2021 tại Hội trường UBND xã Nghi Thái.

Được biết, việc bán đấu giá 31 lô đất tại xã Nghi Thái đã từng bị tạm dừng vào ngày 20/6/2021 vì lý do dịch bệnh Covid-19.