(BĐT) - Quyền sử dụng 41 lô đất tại xã Hưng phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang được Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 12/5/2022.

Cụ thể, 41 lô đất trên có tổng diện tích 8.263,6 m2, tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 50,096 tỷ đồng.

Trong đó, các lô đất có diện tích từ 178,2 - 229,7 m2; đơn giá khởi điểm từ 3,5 - 6 triệu đồng/m2. Như vậy, giá khởi điểm mỗi lô đất từ 764,4 - 2.049,3 triệu đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 19/4 - 9/5/2022 tại trụ sở UBND xã Hưng Phúc và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá đã trả được công khai vào ngày 12/5/2022 tại Hội trường UBND xã Hưng Phúc.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.