(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 59,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 117,7% và 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 127,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,4% và 15,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 472,08 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 226,77 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành tới 72,1% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 4,2% so với đầu năm về 4.262,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dài hạn khác đạt 1.781,7 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.157,3 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 621,5 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản.